Tasarruf Hakkında

Ucuz İndirimli Elektrik

Tasarruf sahip olunan herhangi bir kaynak veya varlığı (para, enerji, malzeme, zaman gibi..) kullanım şekil ve yoğunluğuna dikkat ederek hesaplı harcama, optimizasyon (en iyi; en ekonomik yöntemi kullanarak) yaparak verim arttırma, ekonomik davranarak aynı veya benzer sonuçlar için daha az malzeme para ve zaman harcamaktır. Bu yöntemler sonucunda hem zaman kazanıp hem de para biriktirilebilir.

Tasarruf yapmak, lüksten kaçınmak suretiyle kaynakları idareli kullanmak, tutumlu olmak, israftan kaçınarak gereksiz tüketimde bulunmamak şeklinde uygulanır.

Tasarrufu teknikleri konusunda 4′e ayırabiliriz:

  • Kısıtlama
  • Koruma
  • Verim Arttırma
  • Kaynak yaratma

Kısıtlama Yoluyla Tasarruf Yapmak:

Kısıtlama yoluyla tasarruf yapmak insanın sözkonusu kaynağın daha azıyla yetinmesini göze alarak harcamaları kısma yoluyla gerçekleşir. Mevcut yaşam düzeyi, yaşam standartları ve lüksünden feragat ederek tasarruf yapılabilir ve arada kazanılan kaynak daha uygun bir alandan harcanmak üzere ayrılabilir. Ancak tasarrufun en ilkel halidir. Çünkü alınan sonuç yapılan feragata bağlıdır ve ortam yada yapılan işin kalitesi doğal olarak düşük olacaktır. Daha teknik tasarruf yöntemlerini uygulama fırsat veya imkanı olmayanlar için tercih edilmelidir.

Koruma Yoluyla Tasarruf Yapmak:

Yapılan iş veya oluşturulan ortamda kalite yada lüksten feragat edilmeden, kaynak enerji ve para harcamalardaki kaçak ve kayıpları, ya da boşa harcanan kısımları azaltarak ta tasarruf yapılabilir. Bu şekilde kayıp olmadan kazanç elde edilmiş olabilir. Bu şekilde gerçek anlamda tasarruf yapılmış olunur. Örnek olarak küçük bir ısı yalıtımı ile enerji kaybını minimuma indirerek ısınma için yapılan harcamalar da minimize edilmiş olunur.

Verim Arttırma Yoluyla Tasarruf Yapmak:

Yine kalite ve lüksten feragat etmeden yapılabilecek bir başka uygulama çeşidi de yapılan iş yada olgunun tekniği veya genel yöntemde değişikliğe giderek daha verimli sonuçlar almaktır. Bu şekilde daha avantajlı ve daha ekonomik kaynaklar kullanılarak ya da uygulanan teknikleri geliştirerek aynı sonuç çok daha az harcama ile alınmış olur. Örneğin benzinli otomibillere LPG taktırılması bu tür bir tasarruf sağlar.

Kaynak Yaratma

Tasarruf sağlamak için çevrede boşa giden kaynaklardan uygun olanlarını  işin yapılmasına yararlı hale getirerek normalde hesapta olmayan bir kaynak yaratarak sisteme dahil etmek ve karşılığında daha değerli başka kaynakları harcamayarak (ya da en azından daha az harcayarak) yapılan tasarruf şeklidir. Örneğin en eski uygulamalardan birisi insan ya da hayvan işgücü yerine akarsu enerjisini kullanmaktır. Bu şekilde çok avantajlı ve büyük bir güç sisteme dahil edilmiş hem zamandan hem da enerjiden tasarruf edilmiş olunur. Günümüzde özellikle çeşitli yan ürünlerden, ikincil enerjiler, atıklar ya da güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin sisteme kazandırılması bu tür tasarruf yöntemlerine örnektir.

Günümüzde daha az enerjiyle daha çok iş yapmak teknoloji ile birlikte gelişiyor olsa da artan nüfus hızı bizi herzaman daha çok kaynağa muhtaç bırakmaktadır. O yüzden tüm tasarruf yöntemlerini birlikte kullanarak en iyi sonucu almamız şart olmuştur. Dünya çapında etkin tasarruf yöntemlerinin kullanılmaması sonucu Ekolojik dengenin bozulması; kirlilik, açlık, canlı soylarının tükenmesi, kullanılabilir kaynakların azalması, daha zor doğa koşullarının ortaya çıkması birbirini tetikleyerek kısır döngü yaratmaktadır. Bu kısır döngüyü kırmanın tek yolu tasarruf yöntemlerini komple uygulamadan geçmektedir.

Bunun yanında tasarruf konusunda bilgi paylaşımı;  başkalarını teşvik ve tasarrufa sevketmek, dolaylı yoladan ikinci bir tasarruf kazancı oluşturacaktır. Örneğin kulandığınız bir tasarruf yöntemini ya da ürünü paylaşarak başkalarının da aynı konuda tasarruf yapmasına sebep olarak sadece kişisel değil hem ülke hem de dünya ekonomisine katkıda bulunmuş olacaksınız. Toplum olarak daha az kullanacağımız petrol Türkiye’nin dışarıya olan gider ve bağımlılığını azaltırken dolaylı olarak her bir vatandaşımızın üzerinden bir miktar vergi yükünün silinmesine yol açacaktır.  Aynı zamanda yapılan tasarruf eko sistemin tekrar sağlığına kavuşmasında da önemli rol oynayacaktır. Bu yüzden tasarruf konusunda katkıda bulunmayı, yöntemleri paylaşmayı unutmayın.

Tasarrufun Faydaları

  • Ev veya işyeri bütçenize katkı yapar.
  • Verim arttırır zamandan ve kaynaklardan kazanç sağlar.
  • Kaynak tüketimini azaltır ve doğaya, ekolojiye katkı sağlar.
  • Ülke enerji ihityacını azaltır; enerji kesintileri ve dışa bağımlılığı azaltır ülke ekonomisine katkı yapar.

Yorum Sayfası

Bu konu için 17 Tane Yorum Konu: "Tasarruf Hakkında"

Yorum yazın.

Sayfalar

Tasarrufu paylaş, üye ol

Kategoriler